Članovi UIMR FBiH koji su platili članarinu za 2012. godinu

Članovi - 2012. godina
Safet Hadžimusić
Srećko Mađura
Renata Merdanić
Ankica Murk
Lejla Kabiljagić
Anel Drapić
Haris Porobić
Aiman Sawanda
Branka Brkić
Marin Brajković
Luka Andrić
Teufik Orahovac
Samir Kamenjaković
Ragib Hasić
Adnan Šehić
Semra Šeper Selimović
Amra Bavčić
Ifet Halep
Zahid Perenda
Muamer Omerdić
Adis Hidanović
Amir Hasanbegović
Rukib Mulalić
Sibila Osmanović
Nevenka Maros
Dijana Stojak
Selma Lučkin
Sanela Andelija


 

Punopravnim članovima UIMR FBiH  smatraju se oni članovi koji su platili članarinu.

Sukladno odlukama Skupštine i Glavnog odbora UIMR FBiH, članarina u UIMR FBiH iznosi 24.KM, godišnje i uplaćuje se na:

ŽR:3389002208022262
IBAN-BA39
SWIFT-UNCRBA22

Ukoliko želite postati članom UIMR FBiH ispunite slijedeći obrazac: